Pozytywne Przedszkole Małe Morze w Pucku

KODEKS PRZEDSZKOLAKA w grupie Maluszków

W przedszkolu każdy przedszkolak zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych wspólnie z nauczycielem norm i zasad postępowania w grupie. Dzieci zapoznawane są z normami i zasadami. Na ich podstawie, na początku roku szkolnego tworzony jest wspólny dla całej grupy kodeks przedszkolaka.
Dzieci podpisują się pod zasadami zawartymi w kodeksie poprzez odciskanie swoich dłoni.