Pozytywne Przedszkole Małe Morze w Pucku

Płatności

Szanowni Rodzice,

Opłaty za czesne prosimy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

Bank SANTANDER Polska nr:  58 1090 1102 0000 0001 3593 1270
Fundacja Pozytywne Inicjatywy
ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Podając w tytule przelewu Nazwisko i imię wychowanka + rodzaj opłaty
np. Nowak Anna czesne IX

Z tytułu wykonywanych usług Przedszkole pobiera od Rodziców opłatę w kwocie 478,00 zł – tytułem opieki nad dzieckiem do 10 godzin dziennie w godzinach pracy przedszkola z zapewnieniem wyżywienia w formie obiadu w określonych godzinach, wynikających z ramowego rozkładu dnia (bez odliczeń za nieobecność dziecka w danym miesiącu).

Przy podpisaniu umowy pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa w kwocie 170,00zł